የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም
Ethiopian Institution of the Ombudsman (EIO)
የአቤቱታ ቅበላ እና ምርመራ ሥርዓት
Case registration and Investigation System
ግባ